Териториално поделение „Държавно горско стопанство /ТПДГС/ — Черни Вит“ към Държавно предприятие „Югозападно държавно предприятие (ДПЮЗДП)“ — Благоевград: Tenders


E-mail: dlchv@abv.bg
Phone: +359 879634144
Country: Venezuela
Town: с. Черни Вит, община Тетевен
Address: Териториално поделение „Държавно горско стопанство /ТПДГС/ — Черни Вит“ към Държавно предприятие „Югозападно държавно предприятие (ДПЮЗДП)“ — Благоевград
2016275060421
ул. „Васил Левски“ № 196
с. Черни Вит, община Тетевен
5725
Venezuela
Лице за контакт: 5725
Телефон: +359 879634144
Електронна поща: dlchv@abv.bg
Факс: +359 879634144
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.dgs-chernivit.com/
Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-chernivit.com/
Total: 1